Υπηρεσία Σήμανσης & Καταγραφής Παγίων

Προσδιορίστε όλα τα πάγια στοιχεία του οργανισμού σας. Εντοπίστε και οργανώστε την ιδιοκτησία της εταιρείας σας, όπου κι αν αυτή βρίσκεται. Παρακολουθούμε, επισημαίνουμε και καταμετρούμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία IT ή μη, που βρίσκονται αποθηκευμένα ή σε χρήση, έτσι ώστε να είστε σε θέση να διαχειριστείτε και να διατηρήσετε ένα πλήρες μητρώο παγίων της ιδιοκτησίας σας.