Δήμος Ελευσίνας – Γλυπτική εγκατάσταση “Άνθρωποι Στο Χρόνο”