Υπηρεσία Απογραφής Αποθεμάτων

Εικονικές Περιηγήσεις

Υπηρεσία Σήμανσης & Καταγραφής Παγίων

Αισχύλειος – Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας

BMW Κύπρου – Char.Pilakoutas Group

Φαράγγι του Λάρνακα – Μονεμβασιά

Δήμος Ελευσίνας – Γλυπτική εγκατάσταση “Άνθρωποι Στο Χρόνο”

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πολιτιστικό Κέντρο “Το Σκαλί ” – Δήμος Αγλαντζιάς

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας